Til læreren

SkolePakken er til dig, som har elever på 0.-9. klassetrin og tænker, at det kunne være et fællesprojekt for dine elever at skrive og illustrere deres helt egen klassebog, som de får publiceret og i trykte eksemplarer til jeres skolebibliotek.

Jeg ønsker at vække børns interesse for litteraturen tidligt, ved at inkludere dem i forfatteruniverset.

De elever, som har et anstrengt forhold til litteraturen, (fx grundet ringe skrivefærdigheder), vil opleve en succes ved, at de sagtens kan bidrage til en historie, med mundtlige indspil og illustrationer. Dette har stor værdi, da forskellige kompetencer supplerer hinanden godt. SkolePakken er lavet, så den kan bruges på alle klassetrin.

Der er naturligvis forskel på elevernes kompetencer, sprogforståelse og evne til at afkode på de forskellige trin. Derfor har vi en række brugbare råd til, hvordan I kan arbejde med projektet i Indskoling, Mellemtrin og Udskoling herunder, men når det er sagt, er det naturligvis helt op til den enkelte klasse, hvordan tekst og illustrationer skal fordeles i deres bog.

Under Værktøjer, finder du værktøjerne Tankebox, De tre grundsten og Berettermodellen, som du kan udskrive derfra.

Vi har herunder brugt Dansk Fælles Mål, udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet, for indsigt i kompetencemål.

Indskoling

0.- 3. klassetrin

Ved indskoling vil det være oplagt at vægte illustrationer og lade tekst

understøtte disse, eftersom elevernes stavefærdigheder er begrænsede op til 2. klassetrin. Herefter kan de stave til lydrette ord og tegne.

Ligeledes, når jævnaldrene skal se bogen, giver det god mening at der er

overvægt af billeder frem for tekst, grundet gruppens læsefærdigheder.

Vi gør opmærksom på, at også her skal man arbejde med dramaturgien.

Udskriv Værktøjer, disse kan med fordele bruges i undervisningen

Mellemtrin

4.- 6. klassetrin

Ved mellemtrin vil det være oplagt at fordele tekst og illustrationer lige. Efter 4. klassetrin kan eleverne formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur eller beskrivelse af et velkendt fænomen.

Elevens evne til at skrive en hel beretning begynder at blive rigtig god, og visuelle detaljer tillægges i illustrationer, som tegnes. Målgruppen har stor glæde af det visuelle, som underbygger tekstens indhold.


Udskriv Værktøjer, disse kan med fordele bruges i undervisningen

Udskoling

7. – 9. klassetrin

Ved udskoling ville det være oplagt at vægte tekst og lade illustrationer understøtte teksten. Efter 6. klassetrin kan eleven kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Denne kompetence kan bruges til at formulere og skrive gode tekster, da eleven har viden om ord og udtryk, der forklarer nyt stof og indhold.

Klassebogen skal dog have en forside, som skal illustreres af et team.


Udskriv Værktøjer, disse kan med fordele bruges i undervisningen

Undskyld, jeg skriver langt. Jeg har ikke tid til at skrive kort – H. C. Andersen