Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt


Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed. I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.


Kontaktoplysninger


Den Lille Forfatter er en del af Virksomheden Sommerfugleeffekten. Sommerfugleeffekten er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Pia Larsen

Adresse: Vestergade 64B, 2. eta.

5000 Odense C - DKCVR: 39715139

Telefonnr.: 26818931

Mail: kontakt@denlilleforfatter.dk

Website: www.denlilleforfatter.dk


Vi sikrer fair og transparent databehandling


Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. Vi indhenter ikke oplysninger fra andre aktører.


Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi bruger cookies til at identificere dig og dit udstyr, registrere din adfærd, optimere vores hjemmeside, lave en profil af dig, give dig målrettet, digital markedsføring via vores egne medier og via tredjepart.


Hvad er cookies?

Dette kan du læse mere om her: Wikipedia: Cookies