Skriv og illustrer

klassens egen bog

Start eventyret idag


En KlassePakke som sætter gang i kreativiteten for kun 1.500 kr. ekskl. moms.

Den Lille Forfatter ønsker at vække børns interesse for litteratur tidligt. Det gør vi ved at inkludere dem i forfatteruniverset. De elever, som har et anstrengt forhold til litteraturen (Fx grundet ringe skrivefærdigheder), vil opleve, at de sagtens kan bidrage til en historie, med mundtlige indspil og illustrationer. Det har stor værdi, da forskellige kompetencer supplerer hinanden godt

Så nemt er det at komme igang …

1
Skolen køber en KlassePakke,
og modtager en EAN-faktura.
KlassePakken sendes digitalt.

2
Klassen følger vejledningen,
de har modtaget i KlassePakken, sammen med øvrige materialer.

3
Når klassebogen er færdig,
sendes den direkte til tryk og
er færdig efter max. 8 dage.

4
Bøgerne sendes til skolen, hvorefter bogen publiceres i vores digitale SkoleBibliotek.

KlassePakke

Vi lader din klasse på 0. – 6. årgang skrive og illustrere en klassebog om vigtige temaer

Klassebogen er et fællesprojekt for hele klassen, hvor eleverne arbejder i teams og løfter opgaverne i flok mod et fælles resultat, hvor alle elevernes forskellige færdigheder supplerer hinanden godt.


Klassebogen publiceres i det digitale bibliotek, som findes i topmenuen samt trykkes i tre fysiske eksemplar til skolen bibliotek. Ekstra eksemplar kan tilkøbes.


Med Den Lille Forfatter KlassePakke arbejder vi altid med ét af følgende tema:

 

Ensomhed Mobning En helt Vores jord Venskab Integration

Når klassebogen er trykt, sender læren en PDF-version til Den Lille Forfatter, som beskrevet i vejledningen, hvorefter bogen publiceres i det overnævnte bibliotek.


FN’s verdensmål


Med stort fokus på Ensomhed, Mobning, En helt, Vores jord, Venskab og Integration, arbejder vi med sundhed, trivsel, integration og klima. De temaer tapper ned i en række af de 17 verdensmål. Yderligere trykkes der gennem bæredygtig produktion.

I tillæg får eleverne følgende udbytte af forløbet:


  1. Eleverne får prøvet sig som forfattere og illustratorer, samt publiceret en fælles klassebog.
  2. Eleverne vil gennem arbejdet med både tekst og illustrationer, opleve at begge faggrupper vægter lige meget, for når man løfter i flok, er forskellige kompetencer helt afgørende.
  3. Eleverne får testet deres forståelse af berettermodellen, til gavn for både elever og lærer.
  4. Eleverne erfarer, hvor vigtigt research er og bliver belønnet med et godt resultat.

Jeg talte med nogle studerende i dag, som havde været til konferencen – de fremhævede især dit indslag, som meget visionært. Vi skal i hvert fald nok gøre opmærksom på dit projekt, hvor vi kan!

Alice B. Nissen

Cand.mag., lektor, VIA Læreruddannelsen

Det er tydeligt, at Pia Larsen har noget på hjerte, som hun ønsker at videreformidle til eleverne, i det særlige rum der opstår, når en engageret ildsjæl og en flok læringsparate og nysgerrige børn, mødes.

Frederikke Krabek Friholm

Chefkonsulent, Leder af Åben København

Alle var fuldt ud tilfredse med dagen, og én sagde endda “Pia smittede med hendes gode energi, og jeg havde virkelig lyst til at arbejde”. “Hun var god til at give idéer og det hjalp meget”.

Camilla Christensen

Rosengårdskolen, Odense

thin

Følg os på Instagram

Undskyld, jeg skriver langt. Jeg har ikke tid til at skrive kort – H. C. Andersen