KlasseBog

Vi lader din klasse på 0. - 6. årgang skrive og illustrere en KlasseBog om vigtige temaer

KlasseBogen er et fællesprojekt for hele klassen, hvor eleverne arbejder i teams og løfter opgaverne i flok mod et fælles resultat, hvor alle elevernes forskellige færdigheder supplerer hinanden godt.


KlasseBogen publiceres i det digitale bibliotek, se grøn knap øverst på siden, samt trykkes i tre fysiske eksemplar til skolen bibliotek. Ekstra eksemplar kan tilkøbes.


Med Den Lille Forfatter KlassePakke arbejder vi altid med ét af følgende tema:

 

Ensomhed - Mobning - En helt - Vores jord - Venskab - Integration

Når klassebogen er trykt, sender læren en PDF-version til Den Lille Forfatter, som beskrevet i vejledningen, hvorefter bogen publiceres i det overnævnte bibliotek.


FN's verdensmål


Med stort fokus på Ensomhed, Mobning, En helt, Vores jord, Venskab og Integration, arbejder vi med sundhed, trivsel, integration og klima. De temaer tapper ned i en række af de 17 verdensmål. Yderligere trykkes der gennem bæredygtig produktion.

I tillæg får eleverne følgende udbytte af forløbet:


  1. Eleverne får prøvet sig som forfattere og illustratorer, samt publiceret en fælles klassebog.
  2. Eleverne vil gennem arbejdet med både tekst og illustrationer, opleve at begge faggrupper vægter lige meget, for når man løfter i flok, er forskellige kompetencer helt afgørende.
  3. Eleverne får testet deres forståelse af berettermodellen, til gavn for både elever og lærer.
  4. Eleverne erfarer, hvor vigtigt research er og bliver belønnet med et godt resultat.

Undskyld, jeg skriver langt. Jeg har ikke tid til at skrive kort - H. C. Andersen